Kalendář Google – časová pásma

Kalendář Google má několik šikovných funkcí, které usnadní plánování událostí ve více časových pásmech (schůzky, rezervace času pro telefonní/konferenční hovor, …).

Při vytváření události v Kalendáři Google se čas zadává v aktuálním časovém pásmu. Nicméně lze ručně vybrat i jiné časové pásmo (např. doma si předem plánujete schůzky na služební cestě, která bude v jiném časovém pásmu). Dokonce lze nastavit jiné časové pásmo pro začátek o konec schůzky.

Časové pásmo události

Časové pásmo události

Zadané časy jsou vždy převedeny na tzv. UTC čas – jediný „správný“ čas (Coordinated Universal Time neboli koordinovaný světový čas, dříve známý pod názvem greenwichský střední čas se zkratkou GMT). Pokud následně změníte aktuální časové pásmo, budou časy schůzek správně přepočítány.

Pro snazší plánování událostí v různých časových pásmech (např. plánujete Hangout/Skype hovor s klientem z USA) umí Kalendář Google zobrazit v denním a týdenním přehledu více časových os – viz Ozubené kolečko | Nastavení | Zobrazit další časové pásmo.

Přidání dalších časových pásem

Přidání dalších časových pásem

Časovým pásmům je vhodné pro větší přehlednost přiřadit místo standardního označení (GMT+4, GMT-9, apod.) vlastní štítek (zkratku časového pásma).

Vlastní štítky pro časová pásma

Vlastní štítky pro časová pásma

V denním a týdenním pohledu se na levé straně zobrazí více časových os. Ty velmi usnadňují plánování pří “natahování” schůzek myší a máte i přehled, v kolik hodin schůzka začíná/končí pro váš protějšek v jiném časovém pásmu.

Více časových os v denním a týdenním pohledu

Více časových os v denním a týdenním pohledu


Mohlo by vás zajímat