Push notifikace

Push notifikace je způsob komunikace na internetu, kdy komunikaci neiniciuje klient, ale server. Je opakem tzv. pull techniky, kdy žádost o komunikaci zahajuje klient.

Funkčnost si zjednodušeně vysvětlíme na funkci emailového klienta (programu na čtení elektronické pošty):

  1. Při klasickém způsobu (pull) emailový klient periodicky (např. každých deset minut) kontroluje, jestli není na poštovním serveru nová zpráva. Pravidelně musí kontaktovat emailový server, přihlásit se k němu a požádat o seznam zpráv. Pokud jsou na serveru nové emaily, stáhne je. Např. v případě mobilního zařízení (chytrý telefon nebo tablet) tento způsob snižuje výdrž na baterie (zařízení se musí pravidelně “probouzet”) a zbytečně se přenáší data (opakované zbytečné přihlašování).
  2. Při použití push notifikací klient (např. mobilní telefon) pouze “poslouchá”. Pokud na emailový server dorazí nová zpráva, server notifikuje klienta, který se “probudí” a novou poštu stáhne. Výhodou push notifikací je mimo jiné okamžité doručení nových zpráv.