Cloud

Aliasy: Cloud computing

Termín cloud (česky oblak) nebo také cloud computing označuje takové použití výpočetní techniky, kdy:

 • aplikace nejsou spouštěny na vašem počítači (doma, ve firmě), ale pronajímáte si výpočetní výkon vzdálených počítačů
 • data neukládáte lokálně (pevný disk počítače, server ve firmě), ale využíváte kapacitu vzdálených počítačů

Pohled na cloud computing lze rozdělit na:

Uživatelský pohled
Uživatelé ukládají svá data (emaily, dokumenty, tabulky, prezentace, …) u poskytovatele a pracují s nimi většinou pomocí aplikací běžících v prohlížeči Internetu. Typickými představiteli těchto služeb jsou Microsoft Office 365 nebo Google Apps.

Vývojářský pohled
Vývojáři programují aplikace, které běží na vzdálených počítačích. Pronajímají si (platí za) výpočetní výkon a kapacitu, které mohou dynamicky navyšovat. Jedná se např. o Google App Engine, Amazon Web Services nebo Microsoft Azure.

Nevýhody cloudu

 • obava o soukromí a vlastnictví dat (data jsou zpracovávána a ukládána mimo “firemní” počítače)
 • závislost na připojení k Internetu (nicméně např. Google Apps nebo Office 365 podporují tzv. offline režim, kdy máte přístup ke svým datům i bez připojení na Internet, ale už z principu cloudu to není 100% řešení)
 • závislost na poskytovateli (pokud ten nepraktikuje přístup data liberation – vaše data jsou vaše, kdykoliv si je můžete “stáhnout” k sobě)
 • placená služba

Výhody cloudu

 • bezpečnost – i když je to paradoxní, ve většině případů dochází ke ztrátě dat vinou uživatele (absence záloh, špatně navržená infrastruktura, špatné zabezpečení firemních systémů proti útoku zvenčí, vynášení dat zaměstnanci, …). Firmy specializující se na cloudové služby jsou většinou schopny tato rizika řídit lépe.
 • redundance – data nejsou uložena na jednom místě, ale distribuována na několik počítačů – většinou na různých lokacích (kontinentech). Při výpadku jednoho systému uživatel nic nepozná a je schopen dále pracovat.
 • při započítání všech nákladů na provoz IT ve firmě (počítače, úložiště, zálohování, softwarové licence) bývá cloudové řešení levnější
 • přístup a práce s daty odkudkoliv (kde máte připojení na Internet) a z libovolného zařízení (počítač, tablet, telefon), což přináší navýšení efektivity
 • dynamické navyšování výkonu a kapacity podle potřeb uživatele