Chrome – uspořádání a rychlé přepínání karet

Otevíráte v Chrome velké množství stránek naráz? Připnutí některých karet (např. pošta a kalendář) vám usnadní orientaci – připnuté karty se zobrazují vždy na začátku a mají pevnou pozici, takže je lze rychle aktivovat pomocí klávesových zkratek Ctrl+1 až 8.

Webové stránky se v prohlížeči Chrome otevírají v tzv. kartách. Přetažením myší lze karty mezi sebou přesouvat a měnit jejich pořadí. Když kartu vytáhnete pod adresní řádek, otevřete ji v novém okně prohlížeče (pouze, pokud není prohlížeč zobrazen v celoobrazovkovém režimu).

Jestliže však otevřete větší množství karet, může být dohledání konkrétní karty zdlouhavé.

Webové stránky se v prohlížeči Chrome otevírají v tzv. kartách.

Pokud např. používáte webové rozhraní pro práci s emailem (Gmail), je ideální si tuto kartu připnout a tím zafixovat její pozici na začátku pásu karet. Kartu připnete pomocí lokální nabídky, kterou zobrazíte stisknutím pravého tlačítka myši na dané kartě.

Pravým tlačítkem na kartě zobrazíte menu, pomocí kterého lze kartu připnout.

Připnuté karty se zobrazují pouze jako ikona stránky a mají pevnou pozici (jejich pořadí lze ale stále měnit přetažením myší). Pokud si takto připnete často používané stránky (mail, kalendář, …), budete je mít vždy po ruce.

Pokud kartu připnete, bude zobrazena vždy před ostatními na pevné pozici.

Klávesové zkratky

Pomocí klávesových zkratek Ctrl+1Ctrl+8 aktivujete karty s daným pořadovým číslem. Protože má připnutá karta vždy stejnou pozici, lze takto velmi rychle přepínat na konkrétní stránku. V případě, který je zobrazen na obrázcích výše, tedy Ctrl+1 vždy přepne na Gmail.

Přepínání karet

Ctrl+1 až Ctrl+8 Přepne na kartu s pozicí 1 až 8
Ctrl+9 Přepne na poslední kartu
Ctrl+Tab nebo Ctrl+PgDown Přepne na následující kartu
Ctrl+Shift+Tab nebo Ctrl+PgUp Přepne na předchozí kartu

Práce s kartami

Ctrl+T Otevře novou prázdnou kartu
Ctrl+W nebo Ctrl+F4 Zavře aktuální kartu
Ctrl+Shift+T Znovu otevře poslední zavřenou kartu

Obnovení karet po spuštění

Připínání karet je vhodné kombinovat s vlastností Chrome, která automaticky po spuštění prohlížeče (např. po restartu počítače) načte karty tak, jak byly zobrazeny při jeho posledním ukončení. Tuto vlastnost aktivujete následovně:

  1. Rozbalte menu v pravém horním rohu prohlížeče (ikona Nastavení Chrome)
  2. Z nabídky vyberte položku Nastavení
  3. V sekci Při spuštění zvolte Pokračovat na konci předešlé relace

Nastavení Chrome – Pokračovat na konci předešlé relace


Mohlo by vás zajímat

Chrome – přepínání posledních dvou karet

Gmail – klávesové zkratky a jak se je naučit

Jak přepínat více Google účtů