Android – rychlý přístup ke kontaktům

Často telefonujete, píšete mail nebo SMS určitým lidem a výběr z rozsáhlého seznamu kontaktů je nepohodlný a zdlouhavý? Vytvořte si zkratky, které vám umožní jejich rychlou volbu. Následující článek popisuje dvě velmi jednoduché metody, které nabízí přímo operační systém Android.

První metodou je zařadit často používané kontakty do tzv. skupiny Oblíbených. To uděláte nejrychleji tak, že konkrétní osobu označíte na kartě s kontaktem hvězdičkou (na následujícím obrázku zvýrazněna červeně).

Rychlé kontakty - označení hvězdičkou

Rychlé kontakty – označení hvězdičkou

V telefonním seznamu se pak tyto kontakty zobrazují přednostně a s větším avatarem (obrázkem).

Telefonní seznam a "ohvězdičkované" kontakty

Telefonní seznam a “ohvězdičkované” kontakty


Druhou metodou je umístění často používaných kontaktů přímo na plochu. To provedete tak, že z karty kontaktu zvolíte v menu položku Umístit na plochu.

Umístění kontaktu na plochu

Umístění kontaktu na plochu

Na ploše se pak objeví ikona, která přímo otevře daný kontakt.

Kontakty na ploše

Kontakty na ploše

Pokud máte oblíbených kontaktů více, můžete si je sdružit do složek (jednotlivé ikony přetáhnete na sebe), které vhodně nazvete – např. Rodina, Práce, Kamarádi.

Složky kontaktů na ploše

Složky kontaktů na ploše

Rozbalená složka kontaktů na ploše

Rozbalená složka kontaktů na ploše

Pokud použijete zástupce kontaktu na ploše, zobrazí se okno kontaktu, kde můžete rovnou danému kontaktu zavolat, poslat SMS nebo mail, apod.

Kontakt - volba akce (telefonát, mail, ...)

Kontakt – volba akce (telefonát, mail, …)

Místo zástupce, který vyvolá kartu kontaktu, lze použít widgety Přímé vytáčení nebo Přímá zpráva. Tyto widgety telefonování a psaní SMS zpráv ještě více urychlí, protože provedou danou akci rovnou.

Přímé vytáčení      Přímá zpráva

Mohlo by vás zajímat